mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Školské budovy

Materská škola je v účelovej jednoposchodovej budove a v hospodárskom pavilóne, kde je kuchyňa a kancelárie. Prízemie budovy tvorí vstupná hala, chodby, tri triedy s príslušnými priestormi a spojovacie chodby. Aj na poschodí sú tri triedy s príslušnými priestormi. Poschodie spája s prízemím vnútorné schodište.
imgimg


Interiér materskej školy: vyhovuje bezpečnostným požiadavkám, je zariadený funkčne, kapacita, veľkosť a hygienická úroveň umožňuje realizáciu kvalitnej výchovno - vzdelávacej činnosti, psychosociálna klíma a atmosféra v triedach je pozitívna, motivujúca, pracovný štýl kolektívu je kultivovaný. imgimg
Exteriér materskej školy: tvoria terasy na prízemí, veľký školský dvor s asfaltovými chodníkmi, ale i bohatou trávnatou plochou. Nechýbajú rôzne ihličnaté a listnaté stromy, kríky, kvety, zeleň. Tieto nám často narušujú nepozvaní hostia vandalizmom, čo sa snažíme napraviť aj spoluprácou s mestskou políciou.imgimg

Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk