mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Deň rodiny

V našej Materskej škole na Námestí Gy. Széchényiho 3; v Nových Zámkoch sa dňa 5.6.2015 oslavoval „Deň rodiny.“
V príhovore p. riaditelˇkaMarta Macáková zdôraznila dôležitosť súdržnej rodiny pre deti. Vyzdvihla veľký význam spoločných zážitkov pri hrách, športe, prechádzkach, výletoch, návštevách filmových či divadelných predstavení rodičov s deťmi.
Tento príjemne strávený spoločný čas vytvára v deťoch i rodičoch pozitívnu citovú väzbu. Deti si uvedomujú, že si rodičia vždy nájdu pre ne čas a sú stredobodom ich láskavej starostlivosti a pozornosti.
Ďeťom sa často venujú i starí rodičia. Mnoho ich prišlo i dnes podporiť a povzbudzovať svoje vnúčatá. Niektorí si s nimi aj zasúťažili.
S priebehom spoločného popoludnia prítomných oboznámila p.učiteľka Helena Szajková. Pred začiatkom športových a výtvarných aktivít sa deti spoločne rozcvičili na pieseň „1,2,3“. Vytvorila sa príjemná atmosféra podfarbená veselou hudbou, ktorá sa niesla celým podujatím. Potom sa všetci odobrali na stanovištia, kde sa súťažilo a veselo šantilo.
Za zapojenie sa do aktivít deti obdržali pečiatky i sladké odmeny. Deti, rodičia i starí rodičia odchádzali z materskej školy s úsmevom na tvári a s dobrým pocitom so vzájomne darovanej radosti.

Mária Vargová

8.6.2015

Späť...


Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk