mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Obsadenie materskej školy

RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY:

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽKY MŠ:

VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE:

UČITEĽKY MATERSKEJ ŠKOLY:


PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI:

PAM a ÚČTOVNÍCTVO
VEDÚCA ŠK. STRAVOVANIA
HLAVNÁ KUCHÁRKA
PREVÁDZKOVÁ PRACOVNÍČKA
PREVÁDZKOVÁ PRACOVNÍČKA
PREVÁDZKOVÁ PRACOVNÍČKA
PREVÁDZKOVÁ PRACOVNÍČKA
UPRATOVAČKA
UPRATOVAČKA
UPRATOVAČKA
ÚDRŽBÁR  ŠKOLY


Mgr. IVETA SMOLÁRIKOVÁ

EMÍLIA ŠEBÍKOVÁ

MIROSLAVA OTRUBOVÁ

MARTA BACHOVÁ
JUDITA BILIŠIČOVÁ
PHDr. ALICA HARIŠOVÁ
SILVIA GAŠPARÍKOVÁ
Bc. BOŽENA HEGEDÚŠOVÁ
ERIKA JURÍKOVÁ
HENRIETA KAJANOVÁ
MONIKA BÁBINOVÁ
MÁRIA PERNICKÁ
BARBORA MORAVCSÍKOVÁ
Mgr. IVETA SMOLÁRIKOVÁ
EMÍLIA ŠEBÍKOVÁ
VIERA ŠTVRTECKÁ


RUŽENA SZALLEROVÁ
MIROSLAVA OTRUBOVÁ
MÁRIA NÁDASKÁ
MARTINA BOMBÍKOVÁ
LUCIA RÉVAYOVÁ
NATÁLIA SULANOVÁ
JÚLIA VARGOVÁ
ANETA PAVLOVIČOVÁ
GABRIELA BANKÓ
GABRIELA VRZALOVÁ
BERNARD RÉVAY

 

Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk