mŠ ,,Šťastné chrobáčiky“

Nachádza sa na Námestí Gy. Széchényiho 3 v Nových Zámkoch na okraji sídliska. Okolo celej budovy je priestranný školský dvor, na ktorom sú vysadené kvetinové hriadky, skalka a rôzne dreviny. Množstvo stromov umožňuje...
Viac...


Tekvičky v našej materskej škole

Dňa  28.10.2014 poobede sa trieda  STONOŽIEK v MŠ zmenila na  kráľovstvo tekvicových strašidiel.
To deti so svojimi rodičmi vyrezávali, vyrábali a zdobili. Šikovné ruky  a rúčky malých pomocníkov pretvárali tekvice na HALLOOWEENSKÉ STRAŠIDLÁ, ktoré sa usmievali, blikali na malých a veľkých. O chvíľu zaplavili celú triedu.
Malým sa  rozžiarili očká, pretože takúto atmosféru zažívali prvýkrát vo svojom trojročnom živote a mohli sa pričiniť svojou pomocou.
Veľkým sa rozžiarili oči preto, že urobili radosť svojim deťom. Spoločne prežili jedno pekné jesenné popoludnie a svojimi strašidielkami vyzdobili na nejaký čas areál MŠ.
Ďakujeme tým, ktorí nás podporili.

Napísala uč. Erika Juríková

Späť...


Prevádzka MŠ

pix

6:30 - 16:30 hod.

6 tried (A, B, C, D. E, F)

Kontakt jedáleň MŠ

pix

Tel: 035/642 13 99
E-mail: jedalen@msszechenyiho.sk

Kontakt MŠ

pix

Tel: 035/640 14 65
E-mail: msszechenyiho@stonline.sk