Školské budovy

Materská škola je v účelovej jednoposchodovej budove a v hospodárskom pavilóne, kde je kuchyňa a kancelárie. Prízemie budovy tvorí vstupná hala, chodby, tri triedy s príslušnými priestormi a spojovacie chodby. Aj na poschodí sú tri triedy s príslušnými priestormi. Poschodie spája s prízemím vnútorné schodište.

Interiér materskej školy: vyhovuje bezpečnostným požiadavkám, je zariadený funkčne, kapacita, veľkosť a hygienická úroveň umožňuje realizáciu kvalitnej výchovno - vzdelávacej činnosti, psychosociálna klíma a atmosféra v triedach je pozitívna, motivujúca, pracovný štýl kolektívu je kultivovaný.

Exteriér materskej školy: tvoria terasy na prízemí, veľký školský dvor s asfaltovými chodníkmi, ale i bohatou trávnatou plochou. Nechýbajú rôzne ihličnaté a listnaté stromy, kríky, kvety, zeleň. 

K exteriéru materskej školy prislúcha Malý dvor, ktorý slúži ako vonkajšia telocvičňa s rôznymi preliezkami . A slúži ako plocha na in-line korčuľovanie.