"Rozprávkové stonožky"

 Projekt je zameraný na rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti. Jazykovými hrami napomôcť rozvíjať slovnú zásobu a porozumieť obsahu čítaného textu.