Platby a účty


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

IBAN SK0256000000003935234180
Do správy uveďte meno Vášho dieťaťa.

ŠKOLNÉ

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) 14.00 € na mesiac je potrebné pravidelne uhrádzať vždy do 15. dňa v mesiaci na príjmový účet materskej školy.

IBAN SK5756000000003935236100
Do správy uveďte meno Vášho dieťaťa.


Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr - ARCHÍV

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018


ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015


ROK 2014

ROK 2013

ROK 2012