Platby a účty


ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

IBAN SK0256000000003935234180
Do správy uveďte meno Vášho dieťaťa.

ŠKOLNÉ

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole (školné) 25.00 € na mesiac je potrebné pravidelne uhrádzať vždy do 10. dňa v mesiaci na príjmový účet materskej školy.

IBAN SK5756000000003935236100
Do správy uveďte meno Vášho dieťaťa.