"Lienky recyklujú"

Projekt je zameraný na využívanie odpadových a netradičných materiálov  vo výtvarnej výchove. Poskytovať dieťaťu priestor na tvorbu individuálnych prác a jedinečných diel.