Deň zeme v našej škôlke.

Hasiči v našej škôlke.

Mestská polícia v našej škôlke.

Vítanie jari.

Žonglér Alex v našej škôlke.

Ako sme tvorili knihu.

Fašiangový karneval v našej škôlke.

Mikuláš v našej škôlke.

Deň materských škôl sme oslávili návštevou kina a pozreli si rozprávku Yuku a himalájsky kvet.
Červená čiapočka v našej MŠ.

Zdravé zúbky v našej MŠ.

Šarkaniáda s rodičmi spojená so športom a zábavou.
Deti na korčuliach vrámci školského projektu.

Vystúpenie detí v súbore "Čepček"