Hravá atletika

Zameraná na všeobecný pohybový rozvoj detí   zábavnou formou. Vaše deti čaká vyšantenie sa v telocvični, alebo na školskom dvore, zoznámenie sa so základnými atletickými disciplínami pod vedením skúseného trénera Ing. Štefana Stráňovského a PhDr. Andrei Jakubcovej.

Atletický krúžok sa zameriava na pohybovú prípravu detí.  Základom pre športovú prípravu detí je pestrosť cvičení zameraných na rozvoj všestranných pohybových znalostí a schopností.
Čo detičky získaju?

- upevnia si zdravie a zlepšia imunitu
- posilnia si svalstvo
- harmonický telesný a duševný vývoj
- pozitívny vzťah k zdravému pohybu

- možnosť zúčastniť sa atletických súťaží