Obsadenie materskej školy

Riaditeľka materskej školy  - Mgr. Iveta Smoláriková
Zástupkyňa riaditeľky MŠ -   Emília Šebíková
Učiteľky materskej školy -     Marta Bachová
                Monika Bábinová
                PhDr. Alica Harišová
             Bc. Silvia Gašparíková
             Viera Štvrtecká
             Bc. Barbora Kosina
             Mgr. Michaela Klučková
             Mária Poláková
             Henrieta Kajanová
             Mgr. Erika Tejová
             Kristína Krnáčová
             Emília Šebíková
             Mgr. Iveta Smoláriková
Pedagogický asisent -       Alžbeta Skoková
                                                   Mgr. Regina Kondrlíková
Vedúca školskej jedálne -  Miroslava Otrubová
PaM a účtovníctvo -           Ružena Szallerová
Hlavná kuchárka -     Natália Sulanová
Prevádzková pracovníčka - Martina Bombíková
Prevádzková pracovníčka - Lucia Zemaníková
Prevádzková pracovníčka - Ivana Čelková
Prevádzková pracovníčka - Júlia Vargová
Prevádzková pracovníčka - Gabriela Banková
Prevádzková pracovníčka - Anna Dojčánová
Prevádzková pracovníčka - Aneta Pavlovičová
Údržbár materskej školy -   Bernard Révay