Obsadenie materskej školy

Riaditeľka materskej školy  - Mgr. Iveta Smoláriková
Zástupkyňa riaditeľky MŠ -   Emília Šebíková

Učiteľky materskej školy  :  

Monika Bábinová

Mária Poláková

Ing. Klaudia Raffay Hypschová
Bc. Silvia Gašparíková
Viera Štvrtecká
Alžbeta Skoková      
Henrieta Kajanová    

Kristína Krnáčová         

Mgr. Petronela Štefaňáková           

Mgr.Brigita Töröková
Emília Šebíková

Marta Bachová
Mgr. Iveta Smoláriková


Pedagogický asisent -    Viera Poláčiková      

                                                  Bc. Monika Reményová

                                                  

Vedúca školskej jedálne -  Miroslava Otrubová
PaM a účtovníctvo -           Ružena Szallerová
Hlavná kuchárka -     Natália Sulanová
Prevádzková pracovníčka - Martina Bombíková
Prevádzková pracovníčka - Lucia Zemaníková
Prevádzková pracovníčka - Ivana Čelková
Prevádzková pracovníčka - Júlia Vargová
Prevádzková pracovníčka - Helena Brédiková
Prevádzková pracovníčka - Anna Dojčánová
Prevádzková pracovníčka - Aneta Pavlovičová
Údržbár materskej školy -   Bernard Révay