Obsadenie materskej školy

Riaditeľka materskej školy  - Mgr. Iveta Smoláriková
Zástupkyňa riaditeľky MŠ -   Emília Šebíková

Učiteľky materskej školy  :  
Marta Bachová

Monika Bábinová

PhDr. Alica Harišová
Bc. Silvia Gašparíková
Viera Štvrtecká
Bc. Barbora Kosina             

Beáta Jakabovičov              

Mgr. Michaela Melišková
Mária Poláková
Henrieta Kajanová             

Mgr. Erika Tejová              

Kristína Krnáčová
Emília Šebíková
Mgr. Iveta Smoláriková

Pedagogický asisent -       Alžbeta Skoková
                                                   Mgr. Regina Kondrlíková
Vedúca školskej jedálne -  Miroslava Otrubová
PaM a účtovníctvo -           Ružena Szallerová
Hlavná kuchárka -     Natália Sulanová
Prevádzková pracovníčka - Martina Bombíková
Prevádzková pracovníčka - Lucia Zemaníková
Prevádzková pracovníčka - Ivana Čelková
Prevádzková pracovníčka - Júlia Vargová
Prevádzková pracovníčka - Gabriela Banková
Prevádzková pracovníčka - Anna Dojčánová
Prevádzková pracovníčka - Aneta Pavlovičová
Údržbár materskej školy -   Bernard Révay