Obsadenie materskej školy

Riaditeľka materskej školy  - Mgr. Iveta Smoláriková
Zástupkyňa riaditeľky MŠ -   Emília Šebíková

Učiteľky materskej školy  :  

Monika Bábinová

Mária Poláková

Bc. Monika Reményová
Bc. Silvia Gašparíková
Bc. Bernadeta Patkoloová 

Viera Štvrtecká
Henrieta Kajanová    

Mgr. Petronela Štefaňáková

Kristína Krnáčová           

Mgr.Brigita Töröková
Emília Šebíková

Marta Bachová
Mgr. Iveta Smoláriková


Pedagogický asistent -    Bc. Ariela Abermanová

          Kristína Vrábelová                                                

                                                  

Vedúca školskej jedálne -  Miroslava Otrubová
PaM a účtovníctvo -           Ružena Szallerová
Hlavná kuchárka -     Natália Sulanová
Prevádzková pracovníčka - Ivana Čelková
Prevádzková pracovníčka - Júlia Vargová
Prevádzková pracovníčka - Anna Dojčánová
Prevádzková pracovníčka - Aneta Pavlovičová
Údržbár materskej školy -   Bernard Révay