Folklórny súbor ČEPČEK

 Naša MŠ je dlhodobo zameraná na tradície a regionálnu výchovu, preto v tom pokračujeme aj v rámci školského vzdelávacieho programu formou folklórneho súboru Čepček. Cieľom súboru je vštepiť deťom lásku k ľudovému folklóru a preniesť na ne tradície a zvyky našich predkov.  Pri svojej práci využívame hudobno - pohybové aktivity (tance, spievanie, využívanie hudobných a rytmických nástrojov, hry...).  Pod vedením pani učiteliek z najstarších skupín sa deti učia krátke choreografie na slovenské ľudové piesne, čím sa snažíme rozvíjať ich vzťahu k tancu, hudbe, ale aj k nášmu slovenskému folklóru. Tieto aktivity prirodzene rozvíjajú jemnú a hrubú motoriku, koordináciu, priestorovú orientáciu, rytmické cítenie, ale aj sociálne zručnosti a skupinovú kooperáciu.