Jednoduché jogové cvičenia pre deti predškolského veku

Podporujeme a rozvíjame v deťoch cit, jemnosť, kladné myslenie, lásku k hudbe a ku všetkému krásnemu. Pomáhame dieťaťu získavať správne dychové návyky, čo kladne vplýva na jeho vývoj, pomáha astmatikom, pri prekonávaní sennej nádchy, pri zajakávaní, zlepšuje koncentráciu a pod. Potláčame u detí agresivitu. Jogové cvičenia sú zameraním celej našej materskej školy, ale trieda Motýlikov má vypracovaný projekt profiláciou zdravého životného štýlu. Jednotlivé cviky zaraďujú aj ostatné triedy do svojich zdravotných cvikov a do relaxačných rozprávok.