Kolieskové korčuľovanie

Cieľom projektu je rozvíjať pohyb a telesnú zdatnosť , čo prispieva k správnemu rozvoju zdravia a
zdravého životného štýlu.  Aktivitou "kolieskové korčuľovanie" sa prirodzene u detí nadobúdajú motorické zručnosti a schopnosti, správne držanie tela, rovnováha, rýchlosť, pohotovosť a vytrvalosť.  Deti predškolského veku trávia aktívny pohyb v exteriéri na čerstvom vzduchu pri korčuľovaní sa na kolieskových korčuliach, kde si osvojujú činnosti ako sú predo-zadná rovnováha, chôdza vpred a do strán na korčuliach, korčuľovanie s vedením a brzdenie.