"Slimáčiky spievajú"

Projekt je zameraný na podporu a rozvoj pozitívneho vzťahu k hudobno - pohybovým hrám a aktivitám vďaka, ktorým sa rozvíjajú kladné osobnostné, vôlové a morálne vlastnosti detí.