"Zdraví mravčekovia"

Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu, ktorá poskytuje priestor na vytváranie základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu. Prostredníctvom rozprávok prebúdzať u detí environmentálne cítenie.