"Včielky triedia odpad"

Projekt je zameraný na environmentálnu výchovu a zdravý životný štýl. Deťom sa hravou formou poskytujú poznatky o živej a neživej prírode a informácie o ochrane životného prostredia. Deti pomocou hier spoznávajú prírodu, rozvíjajú emocionálny vzťah k nej.