Spolupráca materskej školy


- Hasičský zbor NZ

- Mestská polícia NZ 

- Základné školy v Nových Zámkoch

- Pedagogicko-psychologická poradňa

- Miestne organizácie – Zväz dôchodcov, Červený kríž

- Mestský úrad – Nové Zámky

- Rodičovské združenie pri MŠ Námestie Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky

- Rada školy pri MŠ Námestie Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky